Vývoj software

Vývoj softwareZabýváme se zakázkovým vývojem software na míru. V kooperaci s Vámi vytvoříme systém, který bude přesně odpovídat Vašim nárokům a jeho zavedení do Vaší organizace povede k výrazným pozitivním a inovativním efektům. Zakládáme si na individuálním přístupu a naším cílem je vytvořit "Váš systém", nikoliv dodat Vám "naše řešení".

Máme zkušenosti s aplikacemi: B2B, objednávkové a výrobní systémy, optimalizace výroby, aplikace pro operátory průmyslových linek, metalurgické modely, ukládání, analytické a statistické zpracování procesních dat. 

Díky zkušenostem v oblasti automatizace jednoduše propojíme aplikaci s řídicím systémem výrobní linky.